İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ --- İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİ


CANTÜRK Çevre İş Güvenliği Ölçüm Test Analiz Laboratuvarı olarak, iş sağlığı ve güvenliği mevzuat kapsamında iş hijyeni ortam ölçümleri (Gürültü, toz, aydınlatma, termal konfor vs.) ve iş ekipmanları (Basınçlı kap, kaldırma ekipmanları, tesisat vb.) periyodik kontrolleri alanında Türkiye genelinde hizmet sunmaktadır.

Tarafımızdan yapılan ölçüm ve kontroller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki belgeli ve TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17025:2017 - TS EN ISO/IEC 17020 akreditasyon kapsamında, alanında uzman ve tecrübeli personelimiz/mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.Ölçüm ve muayenelerde kullanılan tüm cihazlarımızın kalibrasyonları yönetmeliklerde belirtilen periyotlarda yapılmakta ve raporların ekinde sunulmaktadır.

Oluşturan:EGE TOZ SES TEST ÖLÇÜM ANALİZ LABORATUVARI VE İŞ EKİPMALARI PERİYODİK KONTROLLERİ
Kampanya bitiş tarihi:31-December-2019